Cégre adaptált szabályzatok elkészítése!

Tudta Ön, hogy a Számviteli törvényben leírtak alapján:

 • Több százezer forintos bírsággal sújtható a vállalkozás vezetője, ha nincs elkészítve, nincs aktualizálva a kötelezően elkészítendő számviteli szabályzata, pénzkezelési szabályzata, és minden más, a gazdálkodásra jellemző, kötelezően előírt szabályzata, belső utasításai.
 • Kezdő vállalkozás, társaság a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni a Számviteli törvény szerint a gazdálkodóra vonatkozó számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat.
 • A már működő vállalkozások a szabályzatok aktualitását a törvény módosítását követően, a változások hatálybalépésétől számított 90 napon belül köteles elkészíteni.

Számviteli törvény >>

A számviteli szabályzatok elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó szerv vezetője a felelős!
A törvény rendelkezése szerint a Kft. -nél az ügyvezető, vagy ügyvezető igazgató, a Bt. -nél a beltag felelős a szabályzatok elkészítéséért.

Segíthetünk Önnek?

 • Hogy ne érje meglepetés az APEH ellenőrzés alkalmával,
 • Hogy ne keljen 200.000 – 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírságot fizetnie,
 • Hogy a szabályzatokkal kapcsolatos gondokkal ne keljen foglalkoznia,
 • Hogy Ön nyugodtan törődjön vállalkozásával, intézhesse a cége ügyeit, mi elkészítjük szabályzatait.

Ön milyen kockázatokat vállal?

A 2000. évi C. törvény -ben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján, ki kell alakítani és írásba kell foglalni, a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

Számviteli törvény >>

A szabályzatok elkészítésének ára >>

Rendelje meg most, a kötelezően elkészítendő szabályzatokat >>

Miért érdemes velünk elkészíttetni szabályzatait?
Mert több ezer sikeres szabályzatot készítettünk el, több ezer cégnek!
Minden esetben hozzáértéssel és szakértelemmel készítjük el Önnek, a szabályzatokat!
Velünk időt, energiát és pénzt takarít meg!
Az elkészített szabályzatokra garanciát vállalunk!
Nem ér meglepetés, mert a szabályzatok fix árakat tartalmaznak, nincs utólagos költség!

Rendelje meg most, a kötelezően elkészítendő szabályzatokat >>

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

 • Számviteli politika
 • Számlarend és bizonylati szabályzat elkészítése
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Értékelési szabályzat
 • Leltározási szabályzat
 • Selejtezési szabályzat

A szabályzatok elkészítésének ára >>

Rendelje meg most, a kötelezően elkészítendő szabályzatokat >>

Egyéb kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok:

 • Adatvédelmi szabályzat GDPR
 • Adatvédelmi tájékoztató GDPR
 • Adatvédelmi adatlap GDPR
 • Önköltség számítási szabályzat
 • Önköltség számítási rend belső szabályzat
 • Bizonylati szabályzat
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Pénzmosás elleni szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Kiküldetési szabályzat
 • Gépkocsi használat rendje
 • Munkaügyi szabályzat
 • Mobiltelefon használat rendje
 • Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ

2000. évi C törvény a számvitelről

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Ne feledje!
Az elkészített szabályzatokra garanciát vállalunk!

A szabályzatok elkészítésének ára >>

Rendelje meg most, a kötelezően elkészítendő szabályzatokat >>